Odstąpienie od umowy

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
 2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo na adres e-mail: kontakt@ethnicsun.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane mailem , pocztą lub ).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest m.in. załącznikiem do regulaminu sprzedaży w naszym sklepie internetowym, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 –stu dni .

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności czyli cenę produktu oraz najtańszy koszty dostarczenia rzeczy oferowany w naszym sklepie czy list polecony priorytet cena 8,70 zł . W przypadku wybrania przez Państwa np. dostawy kurierskiej , zwrot za przesyłkę nie obejmuje tej dostawy , a jedynie najtańszy sposób dostarczenia produktu wymieniony powyżej .

Prosimy pamiętać, że zwrot za przesyłkę należy się tylko i wyłącznie w przypadku zwrotu całego zamówienia . Jeśli np. zamówili Państwo 2 rzeczy lub więcej a zwracają 1 rzecz , to zwrot za przesyłkę NIE należy się i nie zostanie wypłacony .

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie np. jeżeli otrzymaliśmy od Państwa płatność przelewem z Państwa konta to zwrot należności wykonamy w ten sam sposób czyli przelewem na Państwa konto . Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Obowiązujące prawo pozwala nam wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu produktu od Państwa (proszę pamiętać że ZAWSZE Z PARAGONEM FISKALNYM LUB FAKTURĄ VAT otrzymana przez nas ). Po otrzymaniu produktu NATYCHMIAST przelejemy Państwu wyżej wymienioną kwotę na wskazane przez Państwa konto .

Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Proszę pamiętać o dobrym zabezpieczeniu przedmiotów i mocnym bezpiecznym opakowaniu . Zwrot należy odesłać do nas przesyłka rejestrowaną czyli poleconą

Ważne :Proszę pamiętać iż nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje następujące wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość NIE PRZYSŁUGUJE konsumentowi W PRZYPADKU WYKONANIA PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE , WEDŁUG WYTYCZNYCH KONSUMENTA .

Dotyczy to sprzedaży rzeczy na specjalne zamówienie konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (skracanie przerabianie biżuterii na życzenie klienta powoduje iż nie może on zwrócić towaru gdyż rzecz ta wyprodukowana została według konkretnej specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

___________________

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Konsument zwraca Produkt na swój koszt (jeżeli nie jest to reklamacja ) na adres:

Ethnic sun ul.Dolina sójki 11, 83-331 SulminFormularz odstąpienia od umowy:
plik PDF (pobierz) ,plik DOC (pobierz)